Curs 20480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
Parcurgând acest curs va veți familiariza cu mediile de lucru în HTML5, CSS3 și JavaScript. Cursul este dedicate începătorilor (celor care au 6-12 luni experienta de lucru în programarea HTML5, CSS3 și JavaScript) în programarea HTML5/CSS3/JavaScript, este punctul de plecarea pentru dezvoltarea de aplicații Web. Obs: Cursul nu este recomandat celor ce sunt avansați în programarea HTML5. Verificarea cunostintelor în programarea HTML5 cu JavaScript și CSS se poate realiza prin sustinerea examenului 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
După completarea acestui curs, studenții vor fi capabili să:

  1. Creeze o pagina HTML5
  2. Creeze styling pentru o pagina HTML5
  3. Creeze o pagina statică utilizand noile functionalități HTML5
  4. Creeze styling HTML5 folosind CSS3
  5. Implementeze transformari și efecte grafice folosind proprietățile CSS3
  6. Implementeze Local Storage