Cursuri programare Microsoft C# (C Sharp), ASP.NET, MVC, HTML, JavaScript, CSS
Aceste tipuri de cursuri sunt recomandate atât persoanelor ce nu dețin cunstințe avansate de programare sau sunt la primul contact cu aceste libaje cât si persoanelor ce doresc să-și îmbunătățească tehnicile deținute. In cadrul acestor cursuri de C#, ASP.NET, MVC, HTML, JavScript, CSS cursanții vor parcurge un program complet, program realizat de către specialiștii Microsoft-cursuri oficiale Microsoft și predate de către traineri cu experiență. Cursurile vor acoperi urmatoarele subiecte de interes: *Introducere in programare, variabile și tipuri de date (operații cu siruri, operații cu tipuri numerice, liste, parcurgerea listelor);* Functii si evenimente (apelarea functiilor ); *Construirea de interfete grafice pentru utilizatori folosind XAML; *Criptarea si decriptarea datelor folosind criptarea de tip simetrică și asimetrică;*Use the types in the System.Net namespace and WCF Data Services to access and query remote data;*Criptarea și decriptarea datelor;*Utilizarea remote a datelor;*Introducere in HTML5/CSS3/JavaScript; *Elemente de sintaxa HTML;*Formatare text, paragraf;*Tabele în HTML, introducerea link-urilor, inserare imagini in HTML, utilizare titluri in HTML (H1-H6);*Elemente de sintaxa CSS3, culori CSS, backgrounds, borders, margins CSS, text,liste,tabele în CSS;*Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics;*Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server;*Animații și efecte în CSS3; *Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTPRequest objects and jQuery AJAX operations;Elemente introductive ASP.NET MVC5;* Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications;*Developing ASP.NET MVC 5 Controllers- Writing Controllers and Actions, Writing Action Filters, Adding an MVC Controller and Writing the Actions;*Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications-Unit Testing MVC Components;*Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications;*Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications-Using AJAX and Partial Page Updates, Implementing a Caching Strategy, Using Partial Page Updates;*Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications-Developing a Web API,Calling a Web API from Mobile and Web Applications,Adding a Web API to the Photo Sharing Application;*Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications-Deploying an ASP.NET MVC 5 Web Application,Deploying a Web Application to Microsoft Azure. Toate cele 3 cursuri oficiale Microsoft 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3; 20483: Programming in C#;20486:Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications reprezintă un bun suport de pregătire pentru examenele 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3; 70-483 Programming in C# respectiv examenul 70-486 Developing ASP.NET MVC Web Applications